« terug naar vorige pagina

Verpleegkundig specialist

In de praktijk werkt één verpleegkundig specialist: Sevéda Servania.

Wat kan de verpleegkundig specialist voor u betekenen?
Er is behoefte aan meer en betere zorg. De verpleegkundig specialist (VS) helpt in deze behoefte te voorzien. De VS is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Door de taakverdeling tussen artsen en VS-en kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe. Het kan zijn dat u in plaats van een huisarts, te maken krijgt met Sevéda.

Voor welke zorgvragen kunt u hulp van een verpleegkundig specialist verwachten?
De VS ziet alle zorgvragen die een huisarts ook ziet. De complexiteit is wat het verschil maakt. Als u belt schat de assistente in of u bij de huisarts of een VS terecht kunt. Ook als u online een afspraak maakt. Het kan zijn dat u voor uw behandeling alleen te maken krijgt met een VS, of met zowel een VS als een huisarts. De VS kan altijd terugvallen op een huisarts. De VS draait hetzelfde spreekuur als een huisarts waarin zij;

  • onderzoek doet, diagnoses stelt en een behandeling voorstelt
  • zelfstandig medicijnen voorschrijft
  • medische ingrepen verricht (bijvoorbeeld plekjes weghalen of spiraaltjes plaatsen)
  • visites rijdt
  • samen met de huisarts palliatieve/terminale zorg verleent.

Als een VS mij behandelt, zie ik dan nog een arts?
Het kan zijn dat de VS uw enige behandelaar is. Bij ingewikkelde aandoeningen of ingrepen, kan de VS een arts vragen om mee te kijken. Als u toch liever door een arts gezien wilt worden, kunt u dat bespreken met uw VS. U kunt het ook aangeven als u een afspraak maakt voor een consult of behandeling.

Is de zorg door een VS even goed als de zorg door een arts?
De zorg door een VS is even goed als de zorg door een arts. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken. Alle VS-en hebben een master opleiding gevolgd.

                  
Verpleegkundig specialist Sevéda Servania in gesprek tijdens een consult