« terug naar vorige pagina

POH GGZ

In onze praktijk hebben we een speciaal spreekuur voor psychische klachten. Dit spreekuur wordt uitgevoerd door een medewerker die gespecialiseerd is op het vlak van geestelijke gezondheidszorg: de POH-GGZ. (POH=Praktijk Ondersteuner Huisarts, GGZ=geestelijke gezondheidszorg). 

Binnen de GGZ zorg is sprake van B-GGZ (basis GGZ waaronder de POH GGZ en psychologen vallen), en S-GGZ (specialistische GGZ waaronder vrijgevestigde psychotherapeuten, instanties zoals GGZ Breburg, Mentaal Beter, Forta Groep etc onder vallen).
De POH GGZ zal na de intake samen met u bekijken welke zorg passend is voor u. Dat kan de basis-GGZ óf de specialistische GGZ zijn. 

Bij depressieve klachten, overspannenheid of angstklachten kun je verwezen worden naar de POH-GGZ, maar ook meer langdurige psychische klachten en gedragsproblemen kunnen een reden van verwijzing zijn. 

Bij de POH-GGZ zal gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal zijn of tijdens het gesprek met de POH-GGZ. Na een eerste gesprek zal er met u een behandelplan opgesteld worden en bekeken worden welke vervolgzorg het beste in uw situatie past.

Vaak begeleidt de POH-GGZ u middels inzichtgevende en ondersteunende gesprekken. Soms kan het nodig zijn om u door te verwijzen naar één van de hulpverleners binnen het netwerk, welke is opgezet in samenwerking met Zorroo, de zorggroep van de regio. U kunt dan denken aan een eerstelijns psycholoog, een psychosomatische fysiotherapeut, het maatschappelijk werk, of de gespecialiseerde GGZ.
Deze hulpverleners, incl. de huisarts, zitten maandelijks bij elkaar aan tafel voor overleg en elkaar bij te praten over het beloop. Uw eigen arts krijgt dan ook snel terugkoppeling betreffende uw voortgang.
Deze zorg valt binnen de huisartsenzorg en heeft geen invloed op uw eigen risico. De zorg wordt ‘dichtbij huis’ geleverd en we hopen dan ook de wachttijd beperkt te kunnen houden.

Patiënten die al binnen de chronische zorg van de psychiatrie worden begeleid blijven in het algemeen daar waar ze vertrouwd zijn, bijv. bij het FACT-team.