« terug naar vorige pagina

Huisregels praktijk

Team Huisartsenpraktijk Aan de Donge

Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.
 
HUISREGELS
1. Wij gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om. Correcte omgangsvormen stellen wij zeer op prijs.
2. Agressief gedrag, seksuele intimidatie en discriminatie wordt niet getolereerd.
3. Wij hebben alleen spreekuur op afspraak.
4. Een afspraak die u maakt is vijftien minuten. Indien u meerdere klachten heeft, dient u dit van te voren door te geven, zodat er langer tijd voor u gereserveerd kan worden.
5. Wij verzoeken u minimaal vijf minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
6. Dreigt u door overmacht te laat te komen, laat het ons alstublieft weten.
7. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.
8. Te laat komen op een afspraak zonder bericht of niet tijdig van te voren afmelden, wordt beschouwd als niet verschijnen zonder bericht. Wij zijn dan genoodzaakt om voor de duur van een consult de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
9. Wij garanderen niet dat indien u te laat komt, wij u die dag nog kunnen helpen. Een nieuwe afspraak kan dan worden gemaakt.
10. Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen voorafgaand aan het consult, bij voorkeur per pin. Hiervoor ontvangt u een factuur.
11. Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan maar mogen geen overlast veroorzaken. Het is niet toegestaan zonder toestemming te fotograferen, filmen of geluidsopnames te maken.
12. Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.
13. Wij houden de wachtkamer graag netjes. Daarom stellen wij het op prijs als u gebruikte tijdschriften en speelgoed terug legt op de plek die daarvoor bestemd is.
14. In en rondom het gebouw zijn roken, drugs, alcohol gebruik en verboden wapenbezit niet toegestaan.
15. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen
16. In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Indien u de Nederlandse taal niet goed spreekt en/of verstaat, dan is het wenselijk dat u een tolk mee brengt om te vertalen. (De tolken telefoon wordt niet vergoed). 

Bij het niet naleven van deze huisregels nemen wij maatregelen. Afhankelijk van de ernst van het gedrag worden er nadere afspraken gemaakt, maar het kan er ook toe leiden dat wij onze hulp- en dienstverlening stoppen, en u de toegang tot onze praktijk ontzeggen.

Wij hopen dat zowel voor u als voor ons met deze regels een optimale werksfeer zal blijven bestaan.

Heeft u op-, aanmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.

Team Huisartsenpraktijk Aan de Donge