« terug naar vorige pagina

Praktijkaccreditatie

Huisartsenpraktijk Aan de Donge is een NPA geaccrediteerde praktijk. We vinden het belangrijk dat we goede huisartsenzorg leveren voor onze patiënten. Huisartsen in Nederland kunnen hiervoor een keurmerk behalen. Wij zijn aangesloten bij de NPA (www.npacertificering.nl).
Een praktijk met het keurmerk van NPA werkt volgens de normen. Deze normen gaan uit van allerlei zaken die voor u als patiënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld dat u de praktijk goed kunt bereiken, dat u de zorg krijgt die u nodig heeft, en dat u erop kunt vertrouwen dat de huisarts goed contact heeft met uw andere dokters of bijvoorbeeld uw fysiotherapeut. Met een telkens terugkerende audit wordt onze huisartsenpraktijken geaccrediteerd.

Patiëntenenquête
Het werk van iedereen in een huisartsenpraktijk draait om u. Uw mening over de huisarts en de praktijk zijn daarom heel belangrijk. Alle huisartsen met dit keurmerk vragen regelmatig aan patiënten om hun ervaringen met de praktijk. Hier leren we veel van. En dat is wat een praktijk wil leren: hoe het werk steeds beter kan worden. 
De normen worden gemaakt door een onafhankelijk College van Deskundigen. Hierin zitten huisartsen, maar ook Patiënten Federatie Nederland. Dit betekent dat ook de stem van de patiënten goed wordt gehoord. Wat u van uw huisarts mag verwachten, staat centraal. Dat is namelijk de basis van de normen. 

Meer informatie over het belang van praktijkaccreditatie leest u hier: www.npacertificering.nl/patient

Onze huidige accreditatie loopt t/m 2023. Gedurende 2023 worden wij opnieuw bezocht om onze accreditatie te verlengen.