« terug naar vorige pagina

Beeldbellen

De praktijk biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van beeldbellen via WeSeeDo. Dit zetten we op twee manieren in:

  • Het beeldbellen wordt ingezet tijdens de triage door de doktersassistente als u naar de praktijk belt. Naar aanleiding van uw beschrijving van uw hulpvraag kan de assistente besluiten een beeldbelconsult in te zetten. De assistente kan via uw mobiele telefoon met u meekijken waardoor er een betere inschatting gemaakt kan worden van de zorg die u nodig heeft
  • Het beeldbellen wordt ingezet als vervanging van een fysiek consult bij een van onze zorgverleners. U kunt bij ons een beeldbelconsult aanvragen* maar het is ook mogelijk dat de huisarts/praktijkondersteuner aan u voorstelt om een afspraak via beeldbellen te laten verlopen. 

Om gebruik te kunnen maken van beeldbellen is een smartphone vereist. 

* Niet bij ieder consult is beeldbellen mogelijk. Afhankelijk van uw zorgvraag is lichamelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van het consult. Een beeldbelafspraak wordt altijd in onderlinge afstemming ingepland.