« terug naar vorige pagina

Toestemming gegevensuitwisseling

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Zorgverleners maken daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in de regio: de zorginfrastructuur van het LSP (Landelijk Schakel Punt). Via dit netwerk kunnen zij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen en een overzicht van de medicijnen die u gebruikt, inzien.
Zo hebben zij alle belangrijke informatie over uw gezondheid op elk moment snel bij de hand. Ook ’s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

U kunt uw toestemming geven door het  toestemmingsformulier in te vullen en af te geven op de praktijk. Dit kunt u op de praktijk verkrijgen.

Let op: ook als u geen toestemming wilt geven, horen wij dit graag! Zo kunnen wij het op de juiste manier verwerken in ons dossier.

Wanneer u , via bovengenoemde website of persoonlijk op de praktijk, toestemming geeeft voor aansluiting op het LSP, zijn uw medische gegevens zonodig in te zien door de volgende hulpverleners:

  • de huisartsenpost
  • waarneming door andere praktijk in Dongen
  • dienstapotheek

UItgebreidere informatie over het LSP en over toestemming geven voor het delen van uw medische informatie met zorgverleners vindt u op de website van VZVZ.