Telefoon: 0162-313097 Alarmnummers Herhaalrecepten email

Inlogbutton MGN

Of bekijk eerst HIER de demo-film

 

Welkom,

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Dongen

Op 11 april 2014 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Dongen. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Standplaats:Dongen. Achterzijde van sporthal Salamander aan de Belgiëlaan 2
Postcodes:5101 t/m 5107, 5109
Geboortejaren:1939 t/m 1964
Tijdvak:11 april t/m eind juni 2014

Voor meer informatie: www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Huisarts in opleiding

Vanaf september j.l. is mevr. C. Lous in de praktijk aanwezig als huisarts in opleiding. Ze zal een jaar aanwezig zijn en werken onder supervisie van één van onze huisartsen. Zij volgt mw. Hendrikse op, die het afgelopen jaar een deel van haar opleiding hier heeft mogen doen.

Aanvragen Herhaalrecepten

Heden is het mogelijk om de herhaalrecepten via de website aan te vragen zoals vermeld in de flyer. Gebruik hiervoor het herhaalnummer, dat vindt u op het medicijndoosje. Indien u geen herhaalnummer op uw medicijndoosje heeft staan, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.